HYUNDAIJEVIH TOP 20

Preverite ekskluzivno ponudbo najbolj vročih 20 avtomobilov... Preberi več

 
Zapri
 

Pogoji za uveljavljanje garancije

Osnovna garancija za vozilo HYUNDAI
 

Lastnik vozila HYUNDAI lahko v garancijski dobi vozila uveljavlja garancijo, če upošteva napotke v Navodilih za uporabo in če vozilo vzdržuje v skladu s proizvajalčevimi navodili in servisno knjižico z uporabo originalnih nadomestnih delov HYUNDAI ali nadomestnih delov enake kakovosti kot originalni.

Redne servisne preglede za ohranjanje garancije lahko na vozilih HYUNDAI izvajajo pooblaščeni serviserji za vozila HYUNDAI ali drugi ustrezno usposobljeni neodvisni serviserji.

Vsi redni servisni pregledi morajo biti izvedeni v skladu z zahtevami proizvajalca, ki so zapisane v servisni knjižici vozila v poglavju ''Program rednega vzdrževanja''. V tem poglavju so točno določeni intervali, v katerih morajo biti izvedeni redni servisni pregledi in predpisane zamenjave nadomestnih delov ter obvezni pregledi posameznih sklopov vozila.

Garancijske zahtevke za vozila HYUNDAI je mogoče uveljavljati samo pri pooblaščenih serviserjih za vozila HYUNDAI.

V kolikor je vozilo HYUNDAI servisirano izven pooblaščene mreže HYUNDAI, je za uveljavljanje garancijskega zahtevka pri pooblaščenem serviserju za vozila HYUNDAI potrebno predhodno izkazati, da je vozilo redno vzdrževano po zahtevah proizvajalca.

To pomeni, da je potrebno pred uveljavljanjem garancijskega zahtevka pooblaščenemu serviserju za vozila HYUNDAI predložiti servisno dokumentacijo o izvedenih rednih servisnih pregledih izven pooblaščene mreže HYUNDAI, iz katere so jasno razvidni sledeči obvezni podatki o vozilu, izvajalcu in servisni storitvi, ki je bila izvedena na vozilu HYUNDAI:

  • naziv izvajalca (servisne delavnice),
  • datum izvedbe rednega servisa,
  • podatki o lastniku vozila (naročnik rednega servisa),
  • podatki o vozilu, na katerem se je izvajal redni servis (obvezen je podatek o tipu in modelu vozila (npr. Hyundai i30) in VIN številka - številka šasije vozila (npr. U5YZU81VDBL000111)),
  • točno število prevoženih kilometrov vozila ob izvedbi rednega servisa (npr. 29.457 km),
  • spisek nadomestnih delov, ki so bili zamenjani ob rednem servisu (kataloška številka, naziv artikla, količina in cena),
  • poročilo mehanika o ugotovljenem stanju obveznega pregleda sklopov vozila.

Zahtevani podatki so običajno navedeni na delovnem nalogu in računu, ki ju izda serviser, kateri je izvajal servisna dela. V primeru ne predložitve zahtevane servisne dokumentacije ali ob predložitvi nepopolne servisne dokumentacije obstaja možnost, da bo zaradi pomanjkljivih informacij mogoče zaključiti, da je do okvare prišlo zaradi posega serviserja, ki ni del pooblaščene mreže HYUNDAI oziroma zaradi vgraditve neoriginalnega nadomestnega dela in bo v tem primeru garancijski zahtevek zavrnjen.

Pooblaščeni serviser za vozila HYUNDAI mora predloženo servisno dokumentacijo o izvedenem rednem servisnem pregledu, ki ga je izvedel serviser, ki ni del pooblaščene mreže HYUNDAI, evidentirati v računalniškem sistemu principala, s čimer se dopolnjuje servisna zgodovina vozila, ki je zahtevana s strani principala, pred obravnavo garancijskega popravila. Ker vnos podatkov v računalniški sistem principala povzroča določene stroške, lahko pooblaščeni serviser za vozila HYUNDAI za takšno evidentiranje zaračuna nadomestilo v višini do 10€ + DDV.


Garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije

 

Garancija HYUNDAI na lakirane površine karoserije v garancijski dobi vozila velja izključno pod pogojem, da so bili na predpisan način opravljeni vsi zahtevani kontrolni pregledi stanja karoserije, ki so zapisani v servisni knjižici in da so bila vsa popravila morebitnih poškodb izvedena po normativih proizvajalca v roku dveh mesecev po njihovem odkritju.

Kontrolne preglede stanja karoserije za ohranjanje garancije lahko na vozilih HYUNDAI izvajajo pooblaščeni serviserji za vozila HYUNDAI ali drugi ustrezno usposobljeni neodvisni serviserji.

Podrobnosti povezane z izvajanjem kontrolnih pregledov stanja karoserije na vozilih HYUNDAI so zapisane v servisni knjižici vozila.

V primeru uveljavljanja garancije HYUNDAI na lakirane površine karoserije je treba predložiti pravilno izpolnjeno servisno knjižico, kjer so razvidni podatki o opravljenih zahtevanih pregledih stanja karoserije in obvezne priloge v obliki pripadajočih dokumentov (delovni nalogi, računi, fotografije o stanju vozila ob pregledu), ki jih je izstavil serviser, ki je izvedel posamezni kontrolni pregled stanja karoserije.


Garancija HYUNDAI proti prerjavenju karoserije
 

Pogoj za veljavnost garancije HYUNDAI na prerjavenje karoserije so opravljeni zahtevani pregledi stanja karoserije, ki so zapisani v servisni knjižici.

Kontrolne preglede stanja karoserije za ohranjanje garancije lahko na vozilih HYUNDAI izvajajo pooblaščeni serviserji za vozila HYUNDAI ali drugi ustrezno usposobljeni neodvisni serviserji.

Za preverjanje stanja in zaščite pločevine karoserije glede korozije je treba opraviti devet pregledov v prvih enajstih letih in sicer: 1., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10. in 11. leto, ne glede na število prevoženih kilometrov.
Predpisani pregled stanja karoserije se lahko opravi z največ enomesečnim časovnim zamikom glede na datum začetka garancije za vozilo.

Pojasnilo postopka izvedbe pregleda stanja karoserije je zapisano v servisni knjižici vozila.

V primeru uveljavljanja garancije HYUNDAI proti prerjavenju karoserije je treba predložiti pravilno izpolnjeno servisno knjižico, kjer so razvidni podatki o opravljenih zahtevanih pregledih stanja karoserije in obvezne priloge v obliki pripadajočih dokumentov (delovni nalogi, računi, fotografije o stanju vozila ob pregledu), ki jih je izstavil serviser, ki je posamezen pregled stanja karoserije izvedel.

 

Garancija HYUNDAI za uvožena rabljena vozila HYUNDAI z veljavno garancijo


Pogoji za veljavnost garancije HYUNDAI za uvožena rabljena vozila HYUNDAI z veljavno garancijo HYUNDAI so enaki, kot za vozila HYUNDAI, ki so bila nova prodana v Sloveniji. V primeru dvoma v verodostojnost podatkov v servisni knjigi, HYUNDAI Slovenija za odobritev garancijskega zahtevka lahko zahteva dodatne dokaze o rednem vzdrževanju vozila v obliki računov in delovnih nalogov.

 
 

Z brskanjem po naši spletni strani se strinjate, da lahko uporabljamo piškotke, ki so namenjeni vaši boljši uporabniški izkušnji na naši spletni strani. Več informacij najdete v Politiki o piškotkih.

Potrebni piškotki zagotavljajo bistveno funkcionalnost. Spletna stran brez piškotkov ne more pravilno delovati in jih lahko izključite le s spreminjanjem nastavitev brskalnika.

Analitični piškotki nam pomagajo izboljšati našo spletno stran z zbiranjem in poročanjem podatkov o njeni uporabi.

Uporabljamo tržne piškotke za izboljšanje ustreznosti oglaševalskih akcij, ki jih prejemate.

Shrani nastavitve